• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

กฏระเบียบ

66 ยอดเข้าชม

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เรื่องการกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างฯ งวดที่ 6

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เรื่อง การกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน งวดที่ 6

14 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ปฏิญญาความร่วมมือในการกำหนดมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอกาหารและพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ปฏิญญาความร่วมมือในการกำหนดมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอกาหารและพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

12 พ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรรูปแบบใหม่

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ออกประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรรูปแบบใหม่  สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

12 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม