• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

กฏระเบียบ

259 ยอดเข้าชม

ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้พัดลมหม้อหุงข้าวและหลอดไฟเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองฯ

ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

18 ส.ค. 2564 13

อ่านเพิ่มเติม
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เรื่องการกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างฯ งวดที่ 6

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เรื่อง การกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน งวดที่ 6

14 มิ.ย. 2564 15

อ่านเพิ่มเติม