• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

188782 ยอดเข้าชม

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอขยายระยะเวลาและการดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความดูแลของกรมทรัพย์สินทางปัญญากรณีระบบขัดข้อง

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขอขยายระยะเวลาและการดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความดูแลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาขัดข้อง

11 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม