• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

98166 ยอดเข้าชม

จังหวัดระยอง ประกาศให้ลายผ้าตากะหมุก (ตาสมุก) เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง ประกาศให้ลายผ้าตากะหมุก (ตาสมุก) เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยอง ลายผ้าตากะหมุก https://drive.google.com/.../1mDrEFx8HOwAbWxsZBUU.../view... ความแตกต่างของลายผ้าตาสมุกและเกล็ดเต่า https://drive.google.com/.../1mDrEFx8HOwAbWxsZBUU.../view... ผ้าตากะหมุก (ตาสมุก)10

25 ม.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
โครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตร

ลดราคาเคมีเกษตรและปุ๋ยให้กับเกษตรกร ผ่านสถาบันเกษตรกรในราคาถูกกว่าท้องตลาด เกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อและราคา เคมีเกษตรและปุ๋ยที่เกษตรกรต้องการ ได้ทาง https://mart.dit.go.th

25 ม.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ ชวนนิติบุคคลนำส่งงบการเงินตั้งแต่เนิ่นๆ อย่าให้เกินเวลาที่กำหนด เพราะมีโทษปรับตามกฎหมายฯ

กรมพัฒน์ฯ ชวนนิติบุคคลนำส่งงบการเงินตั้งแต่เนิ่นๆ อย่าให้เกินเวลาที่กำหนด เพราะมีโทษปรับตามกฎหมายพร้อมอำนวยความสะดวกในการนำส่งผ่านระบบ DBD e-Filing          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนนิติบุคคลนำส่งงบการเงินประจำปี10

25 ม.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่พักซากสัตว์ตามแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาราคาสุกร จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยหน่วยงานบูรณาการ ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดระยอง10

25 ม.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค สถานการณ์ราคาจำหน่ายน้ำมันพืช ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ และราคาจำหน่ายไข่ไก่

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค สถานการณ์ราคาจำหน่ายน้ำมันพืช ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ10

25 ม.ค. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม