• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214235 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ประจำเดือนมกราคม 2566

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด10

31 ม.ค. 2566

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับดูแลการดำเนินโครงการ "พาณิชย์...ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) จังหวัดระยอง (งวดที่ 1)

วันที่ 29 มกราคม 2566 นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตาม10

30 ม.ค. 2566

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคด้านปริมาณและราคา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เรื่องการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการ

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคด้านปริมาณและราคา10

26 ม.ค. 2566

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามเรื่องร้องเรียน ณ ร้านอาหารของผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะเสม็ด

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า (กศ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามเรื่องร้องเรียน10

26 ม.ค. 2566

อ่านเพิ่มเติม