• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

33650 ยอดเข้าชม

จุดจำหน่ายสินค้าฯ โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 จังหวัดระยอง วันที่ 25-26 ต.ค. 2564 ณ ห้างซีเคพลาซ่า ระยอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน10

25 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 1/2565

            วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

25 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

20 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “แฟรนไซส์สร้างอาชีพ Road Show 2021” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม “แฟรนไซส์สร้างอาชีพ Road Show 2021” ภายใต้โครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไซส์ฝ่าโควิด-19 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระหว่างวันที่ 23 –10

20 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม