• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

101839 ยอดเข้าชม

ประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดระยอง

          วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์10

26 ม.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดระยอง ประกาศให้ลายผ้าตากะหมุก (ตาสมุก) เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง ประกาศให้ลายผ้าตากะหมุก (ตาสมุก) เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยอง ลายผ้าตากะหมุก https://drive.google.com/.../1mDrEFx8HOwAbWxsZBUU.../view... ความแตกต่างของลายผ้าตาสมุกและเกล็ดเต่า https://drive.google.com/.../1mDrEFx8HOwAbWxsZBUU.../view... ผ้าตากะหมุก (ตาสมุก)10

25 ม.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
โครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตร

ลดราคาเคมีเกษตรและปุ๋ยให้กับเกษตรกร ผ่านสถาบันเกษตรกรในราคาถูกกว่าท้องตลาด เกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อและราคา เคมีเกษตรและปุ๋ยที่เกษตรกรต้องการ ได้ทาง https://mart.dit.go.th

25 ม.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม