• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

212597 ยอดเข้าชม

สถานการณ์เศรษฐกิจและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญ ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2565

สถานการณ์เศรษฐกิจและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญ ราคาน้ำมันดิบ ราคาทองคำ และอัตราแลกเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์10

14 ก.พ. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม