• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214658 ยอดเข้าชม

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้มันสำปะหลัง ปี 2564/65 งวดที่ 3

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้มันสำปะหลัง ปี 2564/65 งวดที่ 3

27 ม.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดระยอง

          วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์10

26 ม.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดระยอง ประกาศให้ลายผ้าตากะหมุก (ตาสมุก) เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง ประกาศให้ลายผ้าตากะหมุก (ตาสมุก) เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยอง ลายผ้าตากะหมุก https://drive.google.com/.../1mDrEFx8HOwAbWxsZBUU.../view... ความแตกต่างของลายผ้าตาสมุกและเกล็ดเต่า https://drive.google.com/.../1mDrEFx8HOwAbWxsZBUU.../view... ผ้าตากะหมุก (ตาสมุก)10

25 ม.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม