• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

202339 ยอดเข้าชม

ประกันรายได้ข้าว ปี 3 ข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน 15% รัฐบาลประกันยาวต่อเนื่อง

ประกันรายได้ข้าว ปี 3 ข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน 15% รัฐบาลประกันยาวต่อเนื่อง

14 ธ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมบุคลากรในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7/2564

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.10

14 ธ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ 46/2564

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

14 ธ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (คปจ.ระยอง) ครั้งที่ 3/2564

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

14 ธ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจคลังสินค้าฯ

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบลักษณะ สภาพ วิธีการดำเนินงานของคลังสินค้าที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า ตามมาตรา 1910

14 ธ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม