• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

219143 ยอดเข้าชม

ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าชายแดน ภาคตะวันออกกับประเทศกัมพูชา

         วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าชายแดน10

2 ก.พ. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้มันสำปะหลัง ปี 2564/65 งวดที่ 3

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้มันสำปะหลัง ปี 2564/65 งวดที่ 3

27 ม.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดระยอง

          วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์10

26 ม.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม