• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223535 ยอดเข้าชม

ช้อป ชิม ชิล สมาร์ท มาร์เก็ต ออนซอนร้อยแก่นสารสินธุ์ กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า จากจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม

ช้อป ชิม ชิล สมาร์ท มาร์เก็ต ออนซอนร้อยแก่นสารสินธุ์ กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า จากจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม10

17 ก.พ. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 5/2565

            วันอังคารที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

17 ก.พ. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ร้าน เฮง เฮง ห้องเย็นมาบตาพุด

         วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ณ10

17 ก.พ. 2565

อ่านเพิ่มเติม
โครงการสานเสวนาการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ประจำปีงบประมาณ 2565

          วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมโครงการสานเสวนาการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ10

17 ก.พ. 2565

อ่านเพิ่มเติม