• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218936 ยอดเข้าชม

จังหวัดระยอง ประกาศให้ลายผ้าตากะหมุก (ตาสมุก) เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง ประกาศให้ลายผ้าตากะหมุก (ตาสมุก) เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยอง ลายผ้าตากะหมุก https://drive.google.com/.../1mDrEFx8HOwAbWxsZBUU.../view... ความแตกต่างของลายผ้าตาสมุกและเกล็ดเต่า https://drive.google.com/.../1mDrEFx8HOwAbWxsZBUU.../view... ผ้าตากะหมุก (ตาสมุก)10

25 ม.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
โครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตร

ลดราคาเคมีเกษตรและปุ๋ยให้กับเกษตรกร ผ่านสถาบันเกษตรกรในราคาถูกกว่าท้องตลาด เกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อและราคา เคมีเกษตรและปุ๋ยที่เกษตรกรต้องการ ได้ทาง https://mart.dit.go.th

25 ม.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ ชวนนิติบุคคลนำส่งงบการเงินตั้งแต่เนิ่นๆ อย่าให้เกินเวลาที่กำหนด เพราะมีโทษปรับตามกฎหมายฯ

กรมพัฒน์ฯ ชวนนิติบุคคลนำส่งงบการเงินตั้งแต่เนิ่นๆ อย่าให้เกินเวลาที่กำหนด เพราะมีโทษปรับตามกฎหมายพร้อมอำนวยความสะดวกในการนำส่งผ่านระบบ DBD e-Filing          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนนิติบุคคลนำส่งงบการเงินประจำปี10

25 ม.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่พักซากสัตว์ตามแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาราคาสุกร จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยหน่วยงานบูรณาการ ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดระยอง10

25 ม.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค สถานการณ์ราคาจำหน่ายน้ำมันพืช ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ และราคาจำหน่ายไข่ไก่

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค สถานการณ์ราคาจำหน่ายน้ำมันพืช ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ10

25 ม.ค. 2565 6

อ่านเพิ่มเติม