• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221910 ยอดเข้าชม

พิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้มาตรฐาน ISO 9001 ยุค Next Normal

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

14 ก.พ. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “Leadership for Leader : พาณิชย์จังหวัด”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

14 ก.พ. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
สถานการณ์เศรษฐกิจและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญ ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2565

สถานการณ์เศรษฐกิจและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญ ราคาน้ำมันดิบ ราคาทองคำ และอัตราแลกเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์10

14 ก.พ. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม