• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223443 ยอดเข้าชม

มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวสมฤทัย จิตเกษมศานต์นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวสมฤทัย จิตเกษมศานต์นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ10

7 ก.พ. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมบุคลากรในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.10

7 ก.พ. 2565 7

อ่านเพิ่มเติม