• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

59428 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขอเงินกู้ของจังหวัด

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวภูมิใจ ลีตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

10 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.)10

10 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม