• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213642 ยอดเข้าชม

ประชุมการชี้แจงมาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

14 ม.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ10

14 ม.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ห้ามส่งออกหมูชั่วคราว 3 เดือนสั่งเช็คสต็อกหมูทั่วประเทศและขอให้กรมปศุสัตว์เร่งส่งเสริมการเลี้ยงหมู

ห้ามส่งออกหมูชั่วคราว 3 เดือนสั่งเช็คสต็อกหมูทั่วประเทศและขอให้กรมปศุสัตว์เร่งส่งเสริมการเลี้ยงหมู เพื่อป้อนหมูเข้าสู่ระบบโดยเร็ว

7 ม.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม