• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

154506 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2564

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

13 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง

              วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน10

12 ก.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมตลาดนัดออนไลน์วิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน ผ่านไลฟ์สด

โครงการตลาดนัดออนไลน์วิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน เตรียมพบกับกิจกรรม ตลาดนัดออนไลน์วิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-17กันยายน นี้ พบกับสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 27กลุ่ม สินค้ามากมายหลากหลายที่รอให้ทุกท่านอุดหนุน ผ่านการไลฟ์สดผ่านเพจ10

10 ก.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง ที่ (ถ) 2/2564 เรื่องขีดชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัท ออกจากทะเบียน

คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง ที่ (ถ) 2/2564 เรื่องขีดชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัท ออกจากทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง>>>

10 ก.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม