• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221241 ยอดเข้าชม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าฯ

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        10

2 ก.พ. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าชายแดน ภาคตะวันออกกับประเทศกัมพูชา

         วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าชายแดน10

2 ก.พ. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้มันสำปะหลัง ปี 2564/65 งวดที่ 3

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้มันสำปะหลัง ปี 2564/65 งวดที่ 3

27 ม.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม