• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213918 ยอดเข้าชม

แถลงข่าวโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 16 New Year Grand Sale 2022

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมงานแถลงข่าวโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน10

20 ธ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ (เนื้อแดง) ในพื้นที่จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ (เนื้อแดง) ในพื้นที่จังหวัดระยอง

16 ธ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และราคาจำหน่ายไข่ไก่ ในพื้นที่จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และราคาจำหน่ายไข่ไก่ ในพื้นที่จังหวัดระยอง

16 ธ.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเบิกจ่ายเงินชดเชยตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเบิกจ่ายเงินชดเชยตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 110

16 ธ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
อบรมโครงการ?ส่งเสริม?เครือข่ายองค์?ความรู้ KBO (Knowledge Based OTOP)? กิจกรรม?ที่? 1 การพัฒนา?ศักยภาพเครือข่ายฯ

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 นางสาวธนิกานต์ สุขขา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมาย จากนางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

16 ธ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม