• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204000 ยอดเข้าชม

โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 จังหวัดระยอง

         วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี10

25 พ.ย. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายหมูเนื้อแดงตามโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 14 (หมูเนื้อแดง)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายหมูเนื้อแดงตามโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 14 (หมูเนื้อแดง)10

25 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพาณิชย์จับคู่ช่วย “หมู-ข้าว”

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

25 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม