• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204828 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดระยอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) เพื่อลดค่าครองชีพ10

24 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ติดตามสถานการณ์ หน้ากากอนามัย เจลล์ล้างมือ สินค้าอุปโภคบริโภค และไข่ไก่

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ติดตามสถานการณ์ หน้ากากอนามัย เจลล์ล้างมือ สินค้าอุปโภคบริโภค และไข่ไก่10

23 พ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดระยอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) เพื่อลดค่าครองชีพ10

23 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ E-Catalog สินค้าเด่นของจังหวัดแพร่และสินค้าเกษตรที่สำคัญ

สินค้าเด่นของจังหวัดแพร่และสินค้าเกษตรที่สำคัญ https://drive.google.com/file/d/1EZOVTP20J78-MLmnpN7EmQuYy9ctQGHj/view?usp=sharing วิดีโอประชาสัมพันธ์ https://me-qr.com/5205416 ส้มเขียวหวาน https://drive.google.com/file/d/1rXUw3SBlh9UfAH8Bod2XMipLm3jJ03OU/view?usp=sharing

23 พ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม