• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

53190 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์สินค้าดี ผลิตภัณฑ์เด่น ของจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ขอประชาสัมพันธ์ สินค้าดี สินค้าเด่น ของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ ของจังหวัดร้อยเอ็ด

20 พ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลัง

         วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบ10

20 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน

              วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง จากการสำรวจลานเทรับซื้อผลปาล์มคละ ของลานเท10

20 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564

จังหวัดระยอง แจ้งผลประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564 เพื่อเป็นเกียรติคุณ และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนดีเด่น และเป็นแหล่งเรียนู้ของวิสาหกิจชุมชนต่อไป

20 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สรุปสถานการณ์ต่างประเทศ ในช่วงระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564

- สหรัฐฯ : CPI สหรัฐฯ? ขยายตัวสูงที่สุดในรอบ 12 ปี ที่ร้อยละ 4.210

20 พ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม