• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

39497 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนสั่งซื้อมะม่วงมหาชนกจังหวัดกาฬสินธุ์

ขอเชิญชวนสั่งซื้อมะม่วงมหาชนกจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดกาฬสินธุ์ ราคาจำหน่าย (บรรจุกล่อง) - 3 กิโล 150 บาท รวมราคาส่ง -10

6 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยองจากการสำรวจลานเทรับซื้อผลปาล์มคละ ของลานเท บริษัท สุขสมบูรณ์10

6 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

           วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

6 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีภายในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

             วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีภายในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ดังนี้10

6 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม