• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

154248 ยอดเข้าชม

ขอเชิญสั่งซื้อลำไยคุณภาพเกรด AA+A จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญสั่งซื้อลำไยคุณภาพเกรด AA+A จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อปริมาณการสั่งซื้อลดลงและราคาตกต่ำ >นัดรับสินค้าวันที่ 9 สิงหาคม10

4 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม