• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216618 ยอดเข้าชม

โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 จังหวัดระยอง

         วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี10

25 พ.ย. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายหมูเนื้อแดงตามโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 14 (หมูเนื้อแดง)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายหมูเนื้อแดงตามโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 14 (หมูเนื้อแดง)10

25 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพาณิชย์จับคู่ช่วย “หมู-ข้าว”

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

25 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
จุดจำหน่ายหมูเนื้อแดง โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 14 (หมูเนื้อแดง)

โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 14 (หมูเนื้อแดง) จังหวัดระยองเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. ถึงวันที่ 3110

24 พ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม