• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213671 ยอดเข้าชม

ร่วมพิธี Kick off โครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 14 (หมูเนื้อแดง)

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

24 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาโครงข่ายทางการค้าภาคตะวันออก

วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้า และการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/Biz Club10

24 พ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนเพื่อการระดมสรรพกำลังของกรมการสรรพกำลังกลาโหม

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

24 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดระยอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) เพื่อลดค่าครองชีพ10

24 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ติดตามสถานการณ์ หน้ากากอนามัย เจลล์ล้างมือ สินค้าอุปโภคบริโภค และไข่ไก่

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ติดตามสถานการณ์ หน้ากากอนามัย เจลล์ล้างมือ สินค้าอุปโภคบริโภค และไข่ไก่10

23 พ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม