• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213627 ยอดเข้าชม

“พาณิชย์”ดันผู้ประกอบการไทยลดปล่อยคาร์บอน เพิ่มโอกาสค้าขาย สู้กีดกันการค้า

“พาณิชย์”ดันผู้ประกอบการไทยลดปล่อยคาร์บอน เพิ่มโอกาสค้าขาย สู้กีดกันการค้า “พาณิชย์”ลงนาม MOU กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผลักดันผู้ประกอบการลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิต หวังเพิ่มความได้เปรียบในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ลดการกีดกันทางการค้า และแก้ปัญหาโลกร้อน10

29 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565

>>>วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง10

29 พ.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้รับประกาศนียบัตร เพื่อแสดงให้เห็นว่า เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้รับประกาศนียบัตร เพื่อแสดงให้เห็นว่า เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 >>>>ผลคะแนนระดับ AA  

29 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม