• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

116356 ยอดเข้าชม

ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักจุดจำหน่ายหรือรับซื้อผลไม้ในเขตพื้นที่อำเภอนาตาขวัญ

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง10

26 เม.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย" ฟรี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน สัมมนา "ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย" ฟรีตลอดการสัมมนา วันพุธที่10

26 เม.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม