• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222993 ยอดเข้าชม

กิจกรรมปลุกจิตสำนึกรักษ์ชายหาดระยอง ภายใต้แนวคิด “ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืนธรรมชาติสู่สมดุล” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 2 ธ.ค. 64 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายพิทักษ์ มณีรัสยากร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

2 ธ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ติดตามการจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้า ตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัย10

2 ธ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม