• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221401 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสั่งซื้อข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิจำนวนมาก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แต่เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้ประกอบการโรงสี และสหกรณ์ไม่สามารถส่งออกข้าวหอมมะลิได้ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับความร่วมมือจาก10

26 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 จังหวัดระยอง

         วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี10

25 พ.ย. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายหมูเนื้อแดงตามโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 14 (หมูเนื้อแดง)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายหมูเนื้อแดงตามโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 14 (หมูเนื้อแดง)10

25 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม