• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213504 ยอดเข้าชม

ติดตามผลการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวด 1 และงวด 2

นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ติดตามผลการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวด 1 และงวด10

15 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม