• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218622 ยอดเข้าชม

ประชุมหารือการดำเนินโครงการหมูพาณิชย์โดยประชุมร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

15 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมบุคลากรในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.10

15 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์ม ?

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์ม สถานการณ์น้ำมันปาล์ม ในพื้นที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง10

15 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ติดตามสถานการณ์ราคาการจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ (เนื้อแดง)

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ติดตามสถานการณ์ราคาการจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ (เนื้อแดง) >>> สถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ(เนื้อแดง) -10

15 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย เจลล์ล้างมือ สินค้าอุปโภคบริโภค

           วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย เจลล์ล้างมือ สินค้าอุปโภคบริโภค ดังนี้10

15 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม