• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218032 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ปริมาณหอยแมลงภู่ ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ปริมาณหอยแมลงภู่ ณ10

15 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ติดตามผลการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวด 1 และงวด 2

นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ติดตามผลการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวด 1 และงวด10

15 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม