• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215589 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

           วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร10

11 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
จุดจำหน่ายโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 วันที่ 18-19 พย. 64 ณ ตลาด ฮ กอบโชค เจริญทรัพย์แลนด์ อ.เชาชะเมา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน10

10 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 256410

10 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
5 แนวทาง ปิดป้ายแสดงราคา ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ขายไม่โดนจับ

5 แนวทาง ปิดป้ายแสดงราคา ผู้บริโภคมั่นใจ ผู้ขายไม่โดนจับ >> สังเกตุป้ายแสดงราคาทุกครั้งก่อนซื้อ >> เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค

10 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม