• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

57810 ยอดเข้าชม

ตรวจติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง

       วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง10

28 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนใช้บริการออนไลน์ เพื่อป้องกันการระบาดและการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พาณิชย์จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนใช้บริการออนไลน์ เพื่อป้องกันการระบาดและการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ -ขอหนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร(รับด้วยตนเอง) -จองคิวจดทะเบียนผ่าน Online -ขอหนังสือรับรอง/รับรองสำเนาผ่านระบบ10

28 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอความร่วมือทุกท่านที่ขอรับหนังสือรับรับรอง และรับรองเอกสาร ใช้บริการผ่านทางApplication Line

เพื่อป้องกันการระบาดและการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอความร่วมือทุกท่านที่ขอรับหนังสือรับรับรอง และรับรองเอกสาร ใช้บริการผ่านทาง Application Line เริ่มตั้งแต่วันที่10

28 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีที่จังหวัดระยอง ประจำปี 2564

             วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

28 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม