• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

219084 ยอดเข้าชม

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวดที่ 2-4

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวดที่ 2-4

8 พ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเลือกซื้อ สินค้าภูมิปัญญา ที่มีความสวยงาม ทันสมัย ในรูปแบบ E-catalog

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนเลือกซื้อ สินค้าภูมิปัญญา ที่มีความสวยงาม ทันสมัย ในรูปแบบ E-catalog ประชาสัมพันธ์ - ผ้าทอจังหวัดมุกดาหาร10

8 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดงาน Ranong Internation Partnership 2021

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

8 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
Chiang Mai Online Business Matchingขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ(ผู้ซื้อ) กับผู้ประกอบการในจ.เชียงใหม่

Chiang Mai Online Business Matching สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ (ผู้ซื้อ) กับผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์10

8 พ.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม