• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215249 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

3 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
เข้าร่วมประชุมพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2 พิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า"งานมหกรมการค้าชายแดนสีสันตะวันออกฯ

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา10

3 พ.ย. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “Rayong Space ของดี ระยอง ออนไลน์”

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “Rayong10

3 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว

ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว >> ยื่นด้วยตนเอง >> ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ10

3 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม