• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213929 ยอดเข้าชม

สิ่งควรรู้และสังเกตก่อนซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อสิทธิประโยชน์ต่อผู้บริโภค

สิ่งควรรู้และสังเกตก่อนซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อสิทธิประโยชน์ต่อผู้บริโภค - สังเกตุตาชั่ง - สังเกตุป้ายราคา - สังเกตุราคามาตรฐานสินค้า

3 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
การขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง

การขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน “รูปพนมมือ” คือเครื่องหมายที่กรมการค้าภายในได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิบรรจุถุงใช้แสดงบนบรรจุภัณฑ์เพื่อรับรองว่ามีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ โดยเครื่องหมายรับรอง”รูปพนมมือ” มี 2 ประเภท ได้แก่ (1)10

3 พ.ย. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม
จองคิวผ่านแอปฯ QueQ ใช้บริการงานทรัพย์สินทางปัญญา

จองคิวผ่านแอปฯ QueQ ใช้บริการงานทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดให้บริการจองคิวเพื่อใช้บริการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ดีเดย์ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 เป็นต้นไป10

3 พ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม