• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221422 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์ม ?

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์ม สถานการณ์น้ำมันปาล์ม ในพื้นที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง10

15 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ติดตามสถานการณ์ราคาการจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ (เนื้อแดง)

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ติดตามสถานการณ์ราคาการจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ (เนื้อแดง) >>> สถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ(เนื้อแดง) -10

15 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย เจลล์ล้างมือ สินค้าอุปโภคบริโภค

           วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย เจลล์ล้างมือ สินค้าอุปโภคบริโภค ดังนี้10

15 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ปริมาณหอยแมลงภู่ ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ปริมาณหอยแมลงภู่ ณ10

15 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ติดตามผลการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวด 1 และงวด 2

นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ติดตามผลการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวด 1 และงวด10

15 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม