• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221582 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

           วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร10

11 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
จุดจำหน่ายโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 วันที่ 18-19 พย. 64 ณ ตลาด ฮ กอบโชค เจริญทรัพย์แลนด์ อ.เชาชะเมา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน10

10 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม