• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214010 ยอดเข้าชม

จุดจำหน่ายสินค้าฯ โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 จังหวัดระยอง วันที่ 28-29 ต.ค. 64 ณ ตลาดหัวชวด อ.บ้านค่าย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน10

27 ต.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
อบรมโครงการส่งเสริมการค้าตลาดออนไลน์ (Online) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

27 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม