• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213313 ยอดเข้าชม

กิจกรรม “วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

20 ต.ค. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “แฟรนไซส์สร้างอาชีพ Road Show 2021” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม “แฟรนไซส์สร้างอาชีพ Road Show 2021” ภายใต้โครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไซส์ฝ่าโควิด-19 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระหว่างวันที่ 23 –10

20 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน “โมบายพาณิชย์ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก สร้างสุขสู่ชุมชน”

             วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่จุดจำหน่ายสินค้าฯ10

20 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 จังหวัดระยอง

วันนอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 256410

20 ต.ค. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม