• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222121 ยอดเข้าชม

วิทยากร ให้ความรู้แก่เกษตรกรในจังหวัดระยอง ในการอบรมการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสมรักษ์ พรมอ่อน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ10

9 พ.ย. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะอนุกรรมฯ เรื่องรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกปีการผลิต2564/65

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก เรื่อง  รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2564/65

9 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวดที่ 2-4

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวดที่ 2-4

8 พ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเลือกซื้อ สินค้าภูมิปัญญา ที่มีความสวยงาม ทันสมัย ในรูปแบบ E-catalog

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนเลือกซื้อ สินค้าภูมิปัญญา ที่มีความสวยงาม ทันสมัย ในรูปแบบ E-catalog ประชาสัมพันธ์ - ผ้าทอจังหวัดมุกดาหาร10

8 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดงาน Ranong Internation Partnership 2021

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

8 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม