• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

230429 ยอดเข้าชม

ประชุมพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2 ครั้งที่ 5/2565

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

9 มี.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน10

9 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
วิทยากรบรรยายการฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

          วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565  นางสาวธนิกานต์ สุขขา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

7 มี.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2565

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2565 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-14 มีนาคม 2565 สมัครฟรี.......

7 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 65 เผยจะได้รับความรู้เกณฑ์มาตรฐาน การให้คำปรึกษาเชิงลึก การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ การศึกษาดูงานแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 1410

4 มี.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม