• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213266 ยอดเข้าชม

ประชุมบุคลากรในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

20 ต.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างเหมาบริการฯ

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้า และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18 ต.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าภาคใต้ จังหวัดชุมพร

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าภาคใต้ จังหวัดชุมพร โดยจะมีการเจรจาการค้าระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 https://phoductshow.com/ecatalog-ch   https://forms.gle/yePyQrriKHLoBGAC9  

18 ต.ค. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนสั่งซื้อกล้วยหอมทอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

ขอเชิญชวนสั่งซื้อกล้วยหอมทอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา  - ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ 3,000-3,500 กิโลกรัม/เที่ยว -10

18 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม