• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221292 ยอดเข้าชม

Chiang Mai Online Business Matchingขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ(ผู้ซื้อ) กับผู้ประกอบการในจ.เชียงใหม่

Chiang Mai Online Business Matching สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ (ผู้ซื้อ) กับผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์10

8 พ.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

3 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม