• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221154 ยอดเข้าชม

เข้าร่วมประชุมพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2 พิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า"งานมหกรมการค้าชายแดนสีสันตะวันออกฯ

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา10

3 พ.ย. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “Rayong Space ของดี ระยอง ออนไลน์”

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “Rayong10

3 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว

ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว >> ยื่นด้วยตนเอง >> ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ10

3 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สิ่งควรรู้และสังเกตก่อนซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อสิทธิประโยชน์ต่อผู้บริโภค

สิ่งควรรู้และสังเกตก่อนซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อสิทธิประโยชน์ต่อผู้บริโภค - สังเกตุตาชั่ง - สังเกตุป้ายราคา - สังเกตุราคามาตรฐานสินค้า

3 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
การขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง

การขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน “รูปพนมมือ” คือเครื่องหมายที่กรมการค้าภายในได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิบรรจุถุงใช้แสดงบนบรรจุภัณฑ์เพื่อรับรองว่ามีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ โดยเครื่องหมายรับรอง”รูปพนมมือ” มี 2 ประเภท ได้แก่ (1)10

3 พ.ย. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม