• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218391 ยอดเข้าชม

โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชน ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี10

18 ต.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
สพจ.ระยอง ประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โครงการ “โมบายพาณิชย์ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก สร้างสุข สู่ชุมชน”

กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน “โมบายพาณิชย์ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก สร้างสุข สู่ชุมชน”ทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้าชุมชน ตลอดจนสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไปยังผู้บริโภคถึงบริเวณที่พักอาศัย โดยการนำสินค้าเคลื่อนที่โดยรถโมบาย เพื่อจำหน่ายสินค้าในกลุ่มตลาดต้องชม10

12 ต.ค. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม
เยี่ยมชมร้านไทยสงวน ได้รับคัดเลือกเป็นร้านค้าต้นแบบในการถ่ายคลิปสร้างองค์ความรู้และแรงบันดาลใจสำหรับร้านค้าโชวห่วย

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมเยี่ยมชมร้านไทยสงวน อำเภอบ้านค่าย ซึ่งร้านไทยสงวน10

11 ต.ค. 2564 10

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดโครงการ “สร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ฝ่าโควิด-19”

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

11 ต.ค. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม