• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218116 ยอดเข้าชม

จุดจำหน่ายสินค้าพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน กิจกรรมโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 วันที่ 14-15 ตค. 64

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน10

11 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเชื่อมโยงการค้าในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตามโครงการส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

             วันที่ 3-8 ตุลาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง นำผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าในระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตามโครงการส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ณ10

9 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภาคตะวันออก ในหัวข้อ “การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภาคตะวันออก”

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

8 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม